Practic, despre: impozitul pe veniturile nerezidentilor – noi provocari Eveniment trecut

05 Iunie 2013
Golden Tulip Times, Sala Panorama

Pret: 195 Lei (+TVA)

Tematica eveniment

Despre tema abordata, scurt istoric

De la 1 februarie 2013, s-a introdus in Codul fiscal notiunea de „tranzactii artificiale”. Astfel, sunt definite ca si tranzactii artificiale, „(…) tranzactiile sau  seriile de tranzactii care nu au un continut economic si care nu pot fi utilizate in mod normal in cadrul unor practici economice obisnuite, scopul esential al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obtine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.”„In cazul în care tranzactiile sau o serie de tranzactii sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca facand parte din domeniul de aplicare al conventiilor de evitare a dublei impuneri”.

In conformitate cu prevederile Codului fiscal in vigoare pana la 1 februarie 2013 precum si a Normelor aferente, ca si regula generala, pentru veniturile obtinute din Romania (e.g. de natura dividendelor, redeventelor, comisioanelor, dobanzilor, serviciilor de management si consultanta si alte servicii prestate pe teritoriul Romaniei), nerezidentii datoreaza impozit in Romania. Obligatia calcularii si retinerii impozitelor datorate prin retinere la sursa si virarii lor la bugetul de stat revine platitorilor de venit. In mod exceptional, pana la 1 februarie 2013, doar in cazul veniturilor obtinute de nerezidenti din Romania din prestarea serviciilor de management si consultanta, se datora impozit in Romania, indiferent daca serviciile erau prestate pe teritoriul Romaniei sau in afara Romaniei.

De la 1 februarie 2013, s-a extins sfera veniturilor obtinute de nerezidenti din Romania pentru care acestia datoreaza impozit. Astfel, prin modificarile aduse Codului fiscale, veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti includ si veniturile din servicii prestate in afara Romaniei, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport. In continuare, in conformitate cu Normele de aplicare ale Codului fiscal, „sunt considerate venituri obtinute din Romania pentru servicii prestate in afara României numai veniturile din prestarea urmatoarelor servicii: servicii de management, servicii de consultanta in orice domeniu, servicii de marketing, servicii de asistenta tehnia, servicii de cercetare si proiectare in orice domeniu, servicii de reclama si publicitate indiferent de forma in care sunt realizate si servicii prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari, contabili, auditori”.

Cu alte cuvinte, incepand cu 1 februarie 2013, pentru serviciile enumerate mai sus, nerezidentii datoreaza impozit pe veniturile obtinute din Romania, indiferent daca acestea sunt prestate pe terioriul sau in afara Romaniei, acesta fiind elementul de noutate din punct de vedere al extinderii sferei de impozitare.

Cota standard interna de impozit pe veniturile nerezidentilor este de 16%. Aceasta poate fi redusă ca urmare a aplicării prevederilor Tratatelor de Evitare a Dublei Impuneri („Tratate”) încheiate între România si ţara de rezidenţă fiscală a beneficiarului efectiv a veniturilor, atât timp cât acesta face dovada certificatului de rezidenţă fiscală.

In general, in Tratatele de evitare a dublei impuneri, veniturile obtinute de nerezidenti din Romania din prestarea de servicii de natura celor mentionate mai sus (servicii de management, servicii de consultanta in orice domeniu, servicii de marketing, servicii de asistenta tehnia, servicii de cercetare si proiectare in orice domeniu, servicii de reclama si publicitate indiferent de forma in care sunt realizate si servicii prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari, contabili, auditori) sunt impozabile in statul de rezidenta al beneficiarului de venit si nu in statul sursa (in cazul nostru, Romania). Cu alte cuvine, daca nerezidentul prezinta certificatul valid de rezidenta fiscala platitorului de venit din Romania, se aplica Tratatul si aceste venituri din prestarea serviciilor respective sunt scutite, fiind impozabile doar in statul nerezidentului.

In continuare, in mod exceptional, incepand cu 1 februarie 2013, daca veniturile se platesc intr-un stat cu care Romania nu are Tratat de evitare a dublei impuneri sau alt instrument juridic pentru schimb de informatii, cota de impozit este de 50%, indiferent daca nerezidentul are rezidenta fiscala intr-un stat cu care Romania are incheiate astfel de instrumente juridice. Cu alte cuvinte daca un rezident roman face plata din Romania catre un nerezident, in contul bancar din Insulele Britanice Virgine, stat cu care Romania nu are instrument juridic pentru schimb de informatii, platitorul are obligatia retinerii unui impozit de 50% la plata, chiar daca nerezidentul are rezidenta fiscala in Olanda sau orice alt stat cu care Romania are Tratat. Aceasta regula noua se aplica pentru veniturile obtinute din Romania de natura dividendelor, redeventelor, comisioanelor, dobanzilor si a celor din prestarea serviciilor, pe teritoriul sau in afara Romaniei.

Marirea sferei de impozitare prin includere veniturilor din prestarea servicilor prestate in afara Romaniei, in limitele mentionate mai sus, avand in vedere cadrul de mai sus, va impune necesitatea obtinerii de certificate fiscale de rezidenta si pentru aceste tranzactii. Aceasta va implica costuri administrative generate de alocarea de resurse de timp si personal pentru solicitarea si urmarirea obtinerii certificatelor fiscale, analiza contractelor/tranzactiilor pentru a determina daca se incadreaza in tipul de servicii prescrise de Norme.

In caz contrar, daca nu se obtine certificat de rezidenta fiscala si totodata, nerezidentul nu este de acord sa i se faca retinere la plata in cota locala de 16%, platitorul de venit va plati integral venitul, fara retinere, si va fi obligat sa suporte costul impozitului datorat de nerezident (calculat prin metoda sutei marite). Astfel, pentru fiecare 100 lei platita nerezidentului, platitorul de venit va avea un cost suplimentar de 19 lei (16/84* 100 lei) ce va reprezenta o cheltuiala nedeductibila.

In ceea ce priveste a doua modificare, privitoare la cota de 50% aplicabila platilor facute in state cu care Romania nu are instrument juridic privind schimbul de informatii (in general, paradisuri fiscale), exista urmatoarele consecinte directe:
–        Necesitatea restructurarii tranzactiilor cu nerezidentii din punct de vedere al platilor;
–        Costuri bancare mai mari intra-grup pentru astfel de fluxuri de tranzactii/numerar;
–        Daca nu se face retinere de 50% impozit la plata, platitorul de venit va suporta impozitul calculat cu suta marita à cheltuiala suplimentara nedeductibila de 100 lei la fiecare 100 lei platita nerezidentului à impozit 16% * 100 lei cheltuiala nedeductibila è cost suplimentar de 116%

Tematica:

1. Tranzactii artificiale
2.  Venituri prestate in afara Romaniei – incluse in sfera de impozitare
3. Cota noua de 50% pentru plati in paradisuri fiscale si alte state cu care Romania nu are instrument juridic pentru schimbul de informatii
4. Studii de caz
5. Alte modificari legislative din anul 2013 cu impact fiscal. - Mitel Spataru Finexpert
6. Intrebari si raspunsuri

Lectori

 • image Mitel Spataru

  Finexpert

 • image SUSNEA FLORENTINA

  PKF FINCONTA

 • image Otilia Bujor

  PKF FINCONTA

 • image Reprezentant Ministerul de Finante

  Ministerul de Finanate

Program

-16:00 - 16.30 - Inregistrarea participantilor

-16:30 - 18:00 - Sesiune I

- 18:00 - 18:30 - Pauza gustare

- 18:30 - 20:00 - Sesiune II

Locatie

Golden Tulip Times, Sala Panorama