Curs- Managementul Proiectelor Eveniment trecut

15 Mai 2014
Sediul AvocatNet.ro - Cotroceni Business Park

Pret: 750 Lei (+TVA)

Tematica eveniment

(COR 242101) acreditat ANC (CNFPA)

Acest training oferă cunoştinţe în dezvoltarea unui PROIECT prin: definirea scopului şi a obiectivelor, identificarea sarcinilor şi a modului prin care obiectivele vor fi atinse, cuantificarea resurselor necesare, precum şi stabilirea bugetelor şi termenelor de finalizare. Veţi dobândi de asemenea, tehnici de soluţionare a problemelor, de identificare a riscurilor, care vă vor ajuta în implementarea corectă a proiectului.


Principalele responsabilităţi ale Managerului de Proiect sunt:
Planificarea proiectului
Organizarea activităţilor
Conducerea echipei
Controlul bugetului
Managementul riscurilor


O excelentă oportunitate de orientare în carieră!

Temele cursului de management de proiect sunt:

Pentru susţinerea examenului final, este necesară dovada unei diplome de studii superioare (cerinţa Min. Educaţiei). 

Acte necesare: Pentru susţinerea examenului, este nevoie să ne transmiteţi copii după următoarele acte: Carte de Identitate, Certificat de Nastere, Diploma de Studii Superioare. Copiile le aşteptăm scanate (email) la gabriela@avocatnet.ro . Termenul mediu de eliberare a diplomelor este de aproximativ 10 zile de la susţinerea examenului.

Lectori

  • image Ştefan Bădescu

    Accedio

Program

Ziua 1: – Concepere şi definire

9:30 – 11:15
- Introducere: Prezentare participanţi, trainer, identificarea aşteptărilor, stabilirea
obiectivelor cursului
- Exerciţiu de grup. Debriefing – introducere în mediul unui proiect
- Stabilirea obiectivelor proiectului
- Definirea proiectelor şi a constrângerilor.
11:15 – 11:30 Pauză de cafea/ceai
11:30 – 13:00
- Identificarea părţilor interesate şi a intereselor acestora
- Exerciții practice : Lucru pe grupe
13:00 – 14:00 Pauză de prânz
14:00 – 15:30
- Ciclul de viaţă al proiectului
- Fundamentarea proiectului şi elaborarea propunerii de proiect. Fezabilitate.
Cerinţe/Specificaţii
- Metode de analiză financiară a propunerii de proiect
15:30 – 15:45 Pauză de cafea/ceai
15:45 – 17:00
- Procese decizionale.
- Exerciţii practice: Lucru pe grupe

Ziua 2: - Managementul Riscurilor

9:30-11:00
- Alcătuirea structurii proiectului pe faze, pachete de activităţi şi activităţi
- Planificarea proiectului (metode)
-Exerciţii practice: Lucru pe grupe
11:00 – 11:15 Pauză de cafea/ceai
11:15 – 11:30
- Estimarea necesarului de resurse aferente activităţilor
- Estimarea costurilor aferente pe activităţi
- Exerciţii practice: Studiu de caz
13:00 – 14:00 Pauză de prânz
14:00 – 15:30
- Uniformizarea consumului de resurse
- Exerciţii practice: Lucru pe grupe
15:30 – 15:45 Pauză de cafea/ceai
15:45 – 17:00
- Managementul riscurilor. Riscuri ce pot afecta un proiect
- Controlul riscurilor şi metode de management al riscului
- Exerciţii practice: Lucru pe grupe

Ziua 3: - Monitorizarea şi Controlul Proiectului

09:30 – 11:00
- Monitorizarea şi controlul proiectului
- Exerciţii practice: Lucru pe grupe
11:00 – 11:15 Pauză de cafea/ceai
11:15 – 13:00
- Managementul configuraţiei
- Exerciţii practice: Lucru pe grupe
13:00 – 14:00 Pauză de prânz
14:00 – 15:30
- Echipa de proiect
- Rolul managerului de proiect
15:30 – 15:45 Pauză de cafea/ceai
15:45 – 17:00
- Recapitulare

Ziua 4: Examinare

Locatie

Sediul AvocatNet.ro - Cotroceni Business Park